Daarnaast is een van de belangrijkste doelstellingen van onze onderneming, een gezamenlijke realisatie van grootschalige projecten in de bouw/opbouw van vastgoed met het oog op de groei van een projectportefeuille van GNT Group in België. 
Het voordeel van een samenwerking met ons is de toegang van onze onderneming tot exclusieve informatie over aantrekkelijke beleggingen in vastgoed, onder voorbehoud van verkoop. Bovendien stellen wij alleen de projecten met een laag investeringsrisico en een hoge rentabiliteit (gemiddeld 7% tot 20% per jaar) voor, afhankelijk van een project en een investeringsvolume voor de landen in de EU. Bij de uitvoering van een project bestudeert en levert ons team de informatie die nodig is voor de besluitvorming, de ontwikkeling van het een financieel plan van een investeringsproject, werkt het aan de vergunning, indien nodig, en bereidt het de vereiste documenten voor; we registreren ook een nieuwe rechtspersoon voor een gezamenlijk project. Dit alles voeren we op onze kosten uit. Zo heeft een partner toegang tot volledige informatie over de rendabiliteit en de uitvoering van het project, en heeft hij ook de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het proces.
Ons bedrijf onderhandelt met banken als het gaat om kredieten (om een kredietlijn 

te openen) voor de financiering van de bouw tegen 1,5-2,5%; ook, omdat we een uitstekende krediethistorie hebben, staan we garant voor een nieuwe rechtspersoon, gecreëerd voor een gezamenlijk project met een partner.
Verzekeren van de bescherming van de rechten en belangen van een partner
• Minimalisatie van de financiële risico's, aangezien de activa worden geplaatst op de rekening van een gemeenschappelijke onderneming, gecreëerd voor een project, in plaats van op de rekening van de GNT Group.
• Beschikbaarheid van directe investeringen van GNT Group voor elk van de projecten die in teamverband met een partner worden uitgevoerd.  
• Haalbaarheid voor het aankopen van aandelen van een gemeenschappelijke onderneming in overeenstemming met het volume van de directe investeringen.
• Unanieme besluitvorming binnen een gezamenlijk project, ongeacht het investeringsvolume, met uitsluiting van de mogelijkheid om eenzijdige invloed uit te oefenen op de projectrealisatie.
• Het investeringsbedrag en de procedure voor de inkomensverdeling zijn voorzien in een consistent contract van een gemeenschappelijke onderneming.
• Voorwaarden voor een mechanisme voor het uitoefenen van een huidige controle over de prestaties van een gemeenschappelijke onderneming.
• Ondersteuning van GNT Group bij de keuze van structureringsmechanismen om investeringen aan te trekken en fiscale optimalisatie in een fase van het slaan van een inkomen in overeenstemming met de reglementaire vereisten in België.